ZO OS DP Metro Praha- STROJVEDOUCÍ

Člen Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – DOSIA