BENEFITY

Vítejte na stránce benefitů. Benefity jsou platné od 1.4.2023.

Nefinanční

 1. T-Mobile Benefit program (ceník)
 2. Karta MultiSport – 2024
 3. Volný vstup do ZOO Praha
  • Vezměte rodinu do ZOO Praha s naší firemní kartou
  • 1 krát ročně maximálně 4 osoby
  • Pro zapůjčení karty se registrujte v rezervačním systému s dostatečným předstihem
  • Každý člen OO má možnost využít 2x volný vstup a 2x vstup za cenu 200Kč/vstup. Při zapůjčení karty bude vybráno 400Kč a dle využitých vstupů bude nevyužitá částka vrácena.
  • REZERVAČNÍ SYSTÉM ZDE
 4. Služby finančního poradce

Finanční

 1. Příspěvek při narození dítěte
  • Příspěvek ve výši 5000 Kč na jedno dítě
 2. Příspěvek na dětskou rekreaci
  • 500 Kč za rok do věku 15 let dítěte. (Poslední den před dovršením 16 let.)
 3. Příspěvek na sportovní vyžití
  • 300 Kč za rok na sportovní aktivity
 4. Příspěvek pro dárce plné krve
  • příspěvek 200 Kč za odběr pro dárce plné krve (maximálně 800 Kč za rok)
 5. Příspěvek při pracovní neschopnosti
  • příspěvek z důvodu nemoci, nebo úrazu 1 000 Kč za ukončený měsíc po splnění podmínek níže:
  • maximálně 12 měsíců v průběhu 10 let, možno čerpat i přerušovaně  minimální doba pro vznik nároku na čerpání příspěvku jsou dva měsíce nepřetržitého trvání PN, nevztahuje se na pracovní úraz

Benefity sjednané prostřednictvím OS DOSIA

 • Pojištění právní ochrany řidiče od DAS (člen platí 576 Kč za rok)
 • Pojištění pracovní neschopnosti z důvodu úrazu nebo nemoci od KOOPERATIVA – (při pojištění s plněním 300 Kč/den příspěvek 500 Kč za rok)
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli od KOOPERATIVA
 • Právník poskytovaný OS zdarma pro řešení pracovněprávních sporů a za zvýhodněnou cenu v případě soukromých záležitostí. (smlouvy, rozvody atd. – telefonické konzultace zpravidla zdarma)
 • Využití služeb svazu ochrany nájemníků v poradenských a právních záležitostech

Pravidla pro čerpání benefitů členy OMPS

Nefinanční

 • Kontaktujte předsedu OMPS Miloslava Vlka, možno prostřednictvím kteréhokoliv zástupce

Finanční

 • příspěvky se čerpají vždy zpětně při splnění podmínek pro čerpání.
 • vždy je nutná písemná žádost směřovaná na hospodáře OMPS, popřípadě předsedu OMPS
 • vždy je nutný doklad o nároku na čerpání příspěvku (kopie rodného listu, účtenka, faktura, kopie neschopenky…)

Přidělení příspěvků podléhá schválení výboru OMPS.

Benefity od svazu OS DOSIA  

 • kontaktujte předsedu OMPS Miloslava Vlka, možno prostřednictvím kteréhokoliv zástupce.